Terkon Ticari Set - Yenilikler

TERKON Ticari Set - Sürüm 5.5.0

- İrsaliye işlemlerine Yeni akıllı Stok Sayım Fişi eklendi
- Çek-Senet işlemlerine Açılış Alınan ve Verilen Çek-Senetler eklendi
- Stok İşlemlerine Kümülatif Kalan Stok sütunu eklendi
- Stok İşlemlerine iki tarih arası stok devri eklendi
- Stok Kartlarına sıralamaya göre seçim ve aktarım özelliği eklendi
- Stok Kartlarına Tümünü Seç – Bırak özelliği eklendi
- Birim Fiyat Analizi penceresine Cari Unvan eklendi
- Cari Kartlarına Özel Kod, Yetkili, il ve ilçeye göre sıralama eklendi
- Stok Karlarına Özel Kod, Barkod ve Üreticiye göre sıralama eklendi
- Cari İşlemlerde devirli veya devirsiz arama seçeneği eklendi
- Stok İşlemlerinde devirli veya devirsiz arama seçeneği eklendi
- Banka İşlemlerinde devirli veya devirsiz arama seçeneği eklendi
- Kasa İşlemlerinde devirli veya devirsiz arama seçeneği eklendi
- Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Tekliflerde yuvarlama sorunları düzeltildi
- Çek-Senet açıklamalarında yer alan hata düzeltildi
- Cari Kartta yer alan indirimler Cari Hesaplara da uygulandı
- Farklı karakterlerde eklenen barkod sorunları düzeltildi
- İstatistikler de yer alan stok hesaplamaları düzeltildi
- Raporlarda yer alan sıralama seçenekleri düzeltildi
- Tüm pencere ve işlemlerde yer alan Tarih ve Saat sorunları düzeltildi


TERKON Perakende Otomasyon Sistemi - Sürüm 5.5.0

- Ana pencereye Cari Hesap seçim özelliği eklendi
- Seçilen Cari Hesaba göre alt indirim özelliği eklendi
- Stok Kartlarına sıralamaya göre seçim ve aktarım özelliği eklendi
- Stok Kartlarına Tümünü Seç – Bırak özelliği eklendi
- Cari Kartlarına Özel Kod, Yetkili, il ve ilçeye göre sıralama eklendi
- Stok Karlarına Özel Kod, Barkod ve Üreticiye göre sıralama eklendi
- Birim Fiyat Analizi penceresine Cari Unvan eklendi
- Farklı karakterlerde eklenen barkod sorunları düzeltildi
- Hızlı Satış işlemlerinde yuvarlama sorunları düzeltildi
- Tüm pencere ve işlemlerde yer alan Tarih ve Saat sorunları düzeltildi

TERKON Ticari Set - Sürüm 5.3.0

- Çek ve Senetler ile ilgili geliştirmeler yapıldı


TERKON Ticari Set - Sürüm 5.2.0

- Cari Kart arama ekranında Bakiye ye göre renklendirme
- Stok Kart arama ekranında Kalan Miktara göre renklendirme
- Banka Kart arama ekranında Bakiye ye göre renklendirme
- Kasa Kart arama ekranında Bakiye ye göre renklendirme
- Yıl Sonu Devir işlemlerinde geliştirmeler yapıldı


TERKON Ticari Set - Sürüm 5.1.0

- Cari Kartlarda Alış İndirim ve Satış İndirim alanlarına 2 basamak ondalık eklendi
- Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Tekliflerde alt indirimlere 2 basamak ondalık eklendi
- Raporlarda iki tarih arası cari kart sorgulama sorunu düzeltildi
- Alınan ve Verilen Senet yazdırma işlemlerinde tarih sorunu düzeltildi


TERKON Ticari Set - Sürüm 5.0.0

- Cari hareketlerinde iki tarih arası sorgulamalarda Devir Bakiyesi eklendi
- Banka hareketlerinde iki tarih arası sorgulamalarda Devir Bakiyesi eklendi
- Kasa hareketlerinde iki tarih arası sorgulamalarda Devir Bakiyesi eklendi
- Cari Kartlar için Alış İndirim ve Satış İndirim alanları ve özellikleri eklendi
- Cari Kartlar için Risk Limiti alanı ve özellikleri eklendi
- Faturalarda yer alan stoklar için Birim Fiyat Analiz özelliği eklendi
- İrsaliyelerde yer alan stoklar için Birim Fiyat Analiz özelliği eklendi
- Siparişlerde yer alan stoklar için Birim Fiyat Analiz özelliği eklendi
- Tekliflerde yer alan stoklar için Birim Fiyat Analiz özelliği eklendi
- Mal alışların ortalamasına göre kar zarar hesaplama özelliği eklendi
- Alınan ve Verilen Çek raporları eklendi
- Alınan ve Verilen Senet raporları eklendi
- Banka işlemlerinde Genel Gelir ve Genel Gider makbuzları eklendi
- Gelen Havale-Eft ve Gönderilen Havale-Eft dekontları eklendi
- Kredi Kartı ile Tahsilat ve Kredi Kartı ile Ödeme dekontları eklendi
- Banka ve Kasa işlemlerinde Yatırılan ve Çekilen işlemler için makbuzlar eklendi
- Cari işlemlerinde Borç Dekontu ve Alacak Dekontu makbuzları eklendi
- Kasa işlemlerinde Genel Gelir ve Genel Gider makbuzları eklendi
- Kasa ve Cari işlemlerde Nakit Tahsilat ve Nakit Ödeme makbuzları eklendi
- Siparişleri fatura ve irsaliye türüne göre aktarma özelliği eklendi
- Teklifleri fatura ve irsaliye türüne göre aktarma özelliği eklendi
- Fatura işlemlerinde faturaya özel Notlar eklendi
- İrsaliye işlemlerinde irsaliyeye özel Notlar eklendi
- Sipariş işlemlerinde siparişe özel Notlar eklendi
- Teklif işlemlerinde teklife özel Notlar eklendi
- Eklenen çek ve senetlerin vade tarihleri cari hareketlere yansıtıldı
- Fatura, irsaliye, sipariş ve tekliflerde miktarlara Desi Hesaplama özelliği eklendi
- Sipariş ve tekliflerden irsaliye aktarımlarında yer alan fatura tarih sorunu düzeltildi
- Hizmet faturalarında irsaliye tarih sorunu düzeltildi
- Faturalar için Varsayılan Yazıcı özelliği eklendi
- İrsaliyeler için Varsayılan Yazıcı özelliği eklendi
- Siparişler için Varsayılan Yazıcı özelliği eklendi
- Teklifler için Varsayılan Yazıcı özelliği eklendi
- Barkod yazdırmak için Varsayılan Yazıcı özelliği eklendi
- Diğer raporlar için Varsayılan Yazıcı özelliği eklendi
- Rapor tasarımlarında Resim ve Obje Ekleme özelliği eklendi
- Raporlarda Gelişmiş Kayıt özelliği eklendi
- Cari işlemlerde işlem performansı arttırıldı
- Stok işlemlerinde işlem performansı arttırıldı
- Barkod tasarım işlemlerinde fiyat alanları güncellendi
- Barkod sihirbazında klavye ile kilitlenme sorunu düzeltildi
- Tema düzenlemeleri yapıldı

TERKON Perakende Otomasyon Sistemi - Sürüm 5.0.0

- Cari Kartlar için Alış İndirim ve Satış İndirim alanları ve özellikleri eklendi
- Cari Kartlar için Risk Limiti alanı ve özellikleri eklendi
- Rapor tasarımlarında Resim ve Obje Ekleme özelliği eklendi
- Mal alışların ortalamasına göre kar zarar hesaplama özelliği eklendi
- Perakende satış fişlerine Cari Kart bilgileri eklendi
- Miktarlarda Desi Hesaplama özelliği eklendi
- Eklenen stoklar için Birim Fiyat Analiz özelliği eklendi
- Tema düzenlemeleri yapıldı

TERKON Ticari Set - Sürüm 4.5.0

- Yıl sonu devir işlemlerine Notlar eklendi
- Cari Kart Değiştir penceresine Son Bakiye eklendi
- Banka Kart Değiştir penceresine Son Bakiye eklendi
- Kasa Kart Değiştir penceresine Son Bakiye eklendi


TERKON Ticari Set - Sürüm 4.4.0

- İrsaliyelerde diğer stok fişlerinin durumu tire (-) olarak değiştirildi
- Cari Kart Değiştir penceresine notlar eklendi
- Stok Kart Değiştir penceresine notlar eklendi
- Banka Kart Değiştir penceresine notlar eklendi
- Kasa Kart Değiştir penceresine notlar eklendi
- Faturalarda değişen fatura numarası ilgili cari hesaba yansıtıldı
- Müstahsillerde değişen işlem numarası ilgili cari hesaba yansıtıldı


TERKON Perakende Otomasyon Sistemi - Sürüm 4.4.0

- Tahsilat işleminde para üstü hesaplama sorunu düzeltildi


TERKON Ticari Set - Sürüm 4.3.0

- Faturalarda miktar üzerinde en x boy çarpan hesaplama sorunu düzeltildi
- İrsaliyelerde miktar üzerinde en x boy çarpan hesaplama sorunu düzeltildi
- Siparişlerde miktar üzerinde en x boy çarpan hesaplama sorunu düzeltildi
- Tekliflerde miktar üzerinde en x boy çarpan hesaplama sorunu düzeltildi
- Klavye kısa yol tuş kombinasyonları (ALT+?) yeniden düzenlendi
- Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Tekliflerde yeni stok kartı eklendiği zaman otomatik olarak seçilmesi sağlandı


TERKON Perakende Otomasyon Sistemi - Sürüm 4.3.0

- Ayarlarda Kasa kartı tanımlı olmadan Kaydetme hatası düzeltildi
- Ayarlarda Banka kartı tanımlı olmadan Kaydetme hatası düzeltildi
- Klavye kısa yol tuş kombinasyonları (ALT+?) yeniden düzenlendi


TERKON Ticari Set - Sürüm 4.2.0

- Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 bulunana tema grafik sorunları düzeltildi
- Müstahsil makbuzu ve Müstahsil irsaliyesine borsa kesintisi eklendi
- Nakit Tahsilat / Ödeme penceresine “Açıklamaya Kasa ve Cari Bilgileri Ekle” özelliği eklendi
- K. Kartı ile Tahsilat / Ödeme penceresine “Açıklamaya Banka ve Cari Bilgileri Ekle” özelliği eklendi
- Gelen Hvl-EFT / Gönderilen Hvl-EFT penceresine “Açıklamaya Banka ve Cari Bilgileri Ekle” özelliği eklendi
- Bankadan Çekilen / Bankaya Yatırılan penceresine “Açıklamaya Banka ve Kasa Bilgileri Ekle” özelliği eklendi
- Tüm raporlar hızlandırıldı
- Tüm Raporlara Excel (xls) ve Excel (xml) aktarım eklendi
- Stok Kart değiştir penceresinde kalan stok miktarına ondalık basamak eklendi
- Masaüstünden hızlı Fatura eklerken irsaliye no ve irsaliye tarih sorunu düzeltildi
- Fatura Tahsilat / Ödeme penceresinde oluşan yenileme hatası düzeltildi


TERKON Perakende Otomasyon Sistemi - Sürüm 4.2.0

- Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 bulunana tema grafik sorunları düzeltildi
- Stok Kart değiştir penceresinde kalan stok miktarına ondalık basamak eklendi
- Nakit Tahsilat / Ödeme penceresine “Açıklamaya Kasa ve Cari Bilgileri Ekle” özelliği eklendi
- K. Kartı ile Tahsilat / Ödeme penceresine “Açıklamaya Banka ve Cari Bilgileri Ekle” özelliği eklendi


TERKON Ticari Set - Sürüm 4.1.0

- Fatura işlemleri hızlandırıldı
- İrsaliye işlemleri hızlandırıldı
- Sipariş işlemleri hızlandırıldı
- Teklif işlemleri hızlandırıldı
- Çek Senet işlemleri hızlandırıldı
- Stok arama penceresine çoklu seçim özelliği eklendi
- Stok arama penceresine ana birim eklendi
- Cari karları arama penceresine Yazarken Ara özelliği eklendi
- Stok karları arama penceresine Yazarken Ara özelliği eklendi
- Banka karları arama penceresine Yazarken Ara özelliği eklendi
- Kasa karları arama penceresine Yazarken Ara özelliği eklendi
- Raporlarda Jpg ve Gif resim çözünürlüğü 200 dpi yükseltildi
- Microsoft Office kurulu olmayan bilgisayarlarda Excel aktarım sorunu çözüldü
- Fatura Tahsilat – Ödeme penceresine Cari Unvan ve Bakiye bilgileri eklendi
- Kullanıcı yetkilerine Rapor ve İstatistik yetki özelliği eklendi
- Cari hareketler arama penceresine sıralama özelliği eklendi
- Stok hareketler arama penceresine sıralama özelliği eklendi
- Banka hareketler arama penceresine sıralama özelliği eklendi
- Kasa hareketler arama penceresine sıralama özelliği eklendi
- Web sekmelerinde yer alan sorun giderildi
- Arama işlemlerinde kaybolan scrollbar sorunu düzeltildi
- Stok kartı değiştir penceresine Kalan Miktar eklendi
- Cari, Stok, Banka ve Kasa kartları penceresi ESC ile çıkış özelliği eklendi
- Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Teklif işlemlerinde 50 satır üzeri oluşan scrollbar sorunu düzeltildi


TERKON Perakende Otomasyon Sistemi - Sürüm 4.1.0

- Fatura işlemleri hızlandırıldı
- Stok arama penceresine çoklu seçim özelliği eklendi
- Stok arama penceresine ana birim eklendi
- Cari karları arama penceresine Yazarken Ara özelliği eklendi
- Stok karları arama penceresine Yazarken Ara özelliği eklendi
- Raporlarda Jpg ve Gif resim çözünürlüğü 200 dpi yükseltildi
- Microsoft Office kurulu olmayan bilgisayarlarda Excel aktarım sorunu çözüldü
- Stok kartı değiştir penceresine Kalan Miktar eklendi
- Cari, Stok, Banka ve Kasa kartları penceresi ESC ile çıkış özelliği eklendi
- Ana pencerede 50 satır üzeri oluşan ürünlerde scrollbar sorunu düzeltildi


TERKON Ticari Set - Sürüm 4.0.4

- Cari işlemlerinde kümülatif bakiye hatası düzeltildi
- Banka işlemlerinde kümülatif bakiye hatası düzeltildi
- Kasa işlemlerinde kümülatif bakiye hatası düzeltildi
- Cari ve Stok işlemlerde enter ile grup arama özelliği eklendi


TERKON Ticari Set - Sürüm 4.0.3

- Çek-Senet uyarı sistemi geliştirildi
- Yedek uyarı sistemi geliştirildi
- Otomatik güncelleme sistemi geliştirildi
- Tüm tablolarda satırlar renklendirildi
- Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Teklif varsayılan sıralama tarih-saat olarak değiştirildi
- Durumu pasif olan Cari, Stok, Banka ve Kasa hesap adları renklendirildi
- Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Teklif miktar pencere hatası giderildi


TERKON Perakende Otomasyon Sistemi - Sürüm 4.0.3

- Yedek uyarı sistemi geliştirildi
- Otomatik güncelleme sistemi geliştirildi
- Tüm tablolarda satırlar renklendirildi


TERKON Ticari Set - Sürüm 4.0.2

- Fatura çıktısında yer alan İrsaliye bilgileri düzeltildi
- Cari Hesap üzerinden eklenen fatura tahsilat / ödeme sorunu düzeltildi
- Alış Faturalarında alış fiyatları güncelleme sorunu düzeltildi


TERKON Ticari Set - Sürüm 4.0.1

- Stok Kartlarına Notlar özelliği eklendi
- Devir işlemlerinde düzeltmeler yapıldı
- Otomatik Yedekleme Sisteminde düzeltmeler yapıldı


TERKON Ticari Set - Sürüm 4.0.0

- PROJE TAMAMEN YENİDEN YAPILDI
- DETAYLAR YAKIN ZAMANDA YER ALACAK


EXAPlus Sürüm 3.0.7

- Çek-Senet sorunları düzeltildi


EXAPlus Sürüm 3.0.6

- Senet yazdırma özelliği eklendi
- Çek-Senet işlemlerinde ciro edilen çekler raporlara eklendi
- Veritabanı bakım sistemi geliştirildi
- Yardım ve Destek sistemi geliştirildi
- Raporlarda yer alan açıklamalarda büyük, küçük harf ayrımı sorunu düzeltildi


EXAPlus Sürüm 3.0.5

- Stok Kartları için Üretici ile arama özelliği eklendi
- Kasa için Nakit Tahsilat ve Nakit Ödemelerde açıklamalara cari unvan eklendi
- Fatura ve Raporlarda bekleyen faturaları filtreleme özelliği eklendi
- Raporlarda yer alan tüm alanlarda arama sistemi geliştirildi


EXAPlus Sürüm 3.0.3

- Teklifleri Siparişe Aktarma Sistemi Eklendi
- Uzak Yardım Güncelleme Sistemi Geliştirildi
- Veritabanı Bakım Sistemi Geliştirildi


EXAPlus Sürüm 3.0.2

- Pencere Boyutları Genişletildi
- Tarih ve Saat Formatları Ayarlandı
- Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Teklif işlemlerine Saat Sütunu Eklendi


EXAPlus Sürüm 3.0.1

- Otomatik Yedekleme Sistemi Geliştirildi
- Kullanıcı Yedekleme Sistemi Geliştirildi
- Veritabanı Güvenliği Arttırıldı


EXAPlus Sürüm 3.0.0

- Çek – Senet kalan gün alarm sistemi eklendi
- Alış faturalarında otomatik fiyat güncelleme eklendi
- Raporlar üzerinde güncelleme yapıldı


EXAPlus Sürüm 2.9.9

- Devir işlemleri geliştirildi ve hızlandırıldı
- Güncelleme işlemleri geliştirildi


EXAPlus Sürüm 2.9.8

- Veritabanı Bakım işlemleri geliştirildi ve hızlandırıldı


EXAPlus Sürüm 2.9.7

- Sistem fonksiyonları hızlandırıldı


EXAPlus Sürüm 2.9.6

- Sistem fonksiyonları hızlandırıldı


EXAPlus Sürüm 2.9.5

- Üretici Firma Bilgileri Değiştirildi


EXAPlus Sürüm 2.9.3

- Tüm Tablo kolonlarına genişletme özelliği eklendi
- Tüm rapor dosyaları düzeltildi


EXAPlus Sürüm 2.9.1

- Tüm rapor dosyaları yeniden tasarlandı
- Raporlar ekranı yeniden tasarlandı


EXAPlus Sürüm 2.8.3

- EXAPos (Perakende Otomasyon Sistemi) Barkod kontrol yenilendi


EXAPlus Sürüm 2.8.2

- Raporlarda bulunan para birimleri düzeltildi
- Fatura,İrsaliye,Sipariş,Teklif,ÇekSenet,Cari,stok,Banka,Kasa ve
- Raporlarda bulunan sıralama işlemleri "Tarih/Saat" e göre ayarlandı


EXAPlus Sürüm 2.8.1

- Cari İşlemlere İl - İlçe ile Sorgu Eklendi
- Barkod Sihirbazında stok indirimleri uygulandı


EXAPlus Sürüm 2.8

- Cari ve Stok Kartlarına İstatistik eklendi
- EXAPlus Bakım Sistemi geliştirildi
- Barkod üretme fonksiyonu geliştirildi
- Kar-Zarar hesapları, stok alış indirimlerine göre uyarlandı


EXAPlus Sürüm 2.7

- Sistem fonksiyonları hızlandırıldı


EXAPlus Sürüm 2.6

- Kar / Zarar Raporu Eklendi
- Fatura Kdv Raporu Eklendi
- Detaylı Cari Hareket Raporu Eklendi
- Tahsilat / Ödeme Makbuzu Eklendi
- Toplu Fiyat Güncelle İşlemi Eklendi (Ekstralar > Toplu Fiyat Güncelle)
- Yıl Sonu Devir İşlemi Eklendi (Firmalar > Yıl Sonu Devir İşlemi)
- EXAPos (Perakende Otomasyon Sistemi) yenilendi


EXAPlus Sürüm 2.5

- Çoklu firma özelliği eklendi
- Tüm modüller için Raporlama sistemi eklendi
- Barkod sihirbazı eklendi
- Etiket sihirbazı eklendi
- Cari işlemlere Kredi kartı ile tahsilat / ödeme işlemi eklendi
- Otomatik veritabanı bakım sistemi eklendi
- Web işlemleri geliştirildi
- Fatura tahsilat / ödeme penceresi yeniden tasarlandı
- EXAPos (Perakende Otomasyon Sistemi) yenilendi
- EXAPos (Perakende Otomasyon Sistemi) kısayollar eklendi


EXAPlus Sürüm 2.4

- Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş işlemlerinde sorgu ekranına stok fiyatı eklendi
- Fatura, İrsaliye, Teklif, Sipariş işlemlerinde açıklamalar değiştirilebilir olarak ayarlandı
- EXAWave teması eklendi
- Açılış süresi hızlandırıldı


EXAPlus Sürüm 2.2

- Stok Hareketleri Eklendi
- Tüm sorgulamalar geliştirildi ve Hızlandırıldı
- Tevkifatlı Fatura modülü eklendi
- Proforma Fatura modülü eklendi
- Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Teklif işlemlerinde Kdv (Hariç/Dahil) seçeneği eklendi
- Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Teklif işlemlerinde (Miktar Hesapla) seçeneği eklendi
- Para Birimi Ondalık sayı hanesi 8'e çıkartıldı
- Para Birimi Kuruş hanesi eklendi
- İrsaliye,Sipariş,Teklif Fatura modülleri geliştirildi
- Siparişi sevk etme (İrsaliyelendir) özelliği eklendi
- Cari Kartlara Not alanı eklendi
- Cari ve Cari Kartları birleştirildi ve geliştirildi
- Stok ve Stok Kartları birleştirildi ve geliştirildi
- Banka ve Banka Kartları birleştirildi ve geliştirildi
- Fatura, Sipariş, Cari, Stok, Banka ve Kasa İstatistik modülü eklendi
- Yedekleme sistemi geliştirildi
- Tüm Raporlar yeniden düzenlendi
- Kullanıcı Hesaplarında bulunan hata giderildi


EXAPlus Sürüm 2.1

- Cari Kartlarını Gruplama özelliği eklendi
- Stok Kartlarını Gruplama özelliği eklendi
- Kdv ve İndirim girişlerine onalık sayı özelliği eklendi
- Cari işlem raporlarında Borç ve Alacak sutunlarının yanına Bakiye sutunu eklendi
- Banka işlem raporlarında Borç ve Alacak sutunlarının yanına Bakiye sutunu eklendi
- Kasa işlem raporlarında Borç ve Alacak sutunlarının yanına Bakiye sutunu eklendi
- Ayarlara (Cari işlemlerini, "Cari Kart Sogu" ekranı ile aç) seçeneği eklendi
- Ayarlara (Banka işlemlerini, "Banka Kart Sogu" ekranı ile aç) seçeneği eklendi
- Ayarlara (Kasa işlemlerini, "Kasa Kart Sogu" ekranı ile aç) seçeneği eklendi
- Ayarlara (Faturalar düzenlendiği zaman "Tahsilat / Ödeme" penceresini aç) seçeneği eklendi
- Ayarlara (İrsaliyeler faturalandığı zaman "Tahsilat / Ödeme" penceresini aç) seçeneği eklendi
- Ayarlara (Siparişler faturalandığı zaman "Tahsilat / Ödeme" penceresini aç) seçeneği eklendi
- Ayarlara (Teklifler faturalandığı zaman "Tahsilat / Ödeme" penceresini aç) seçeneği eklendi
- Fatura ve İrsaliye raporları yeniden düzenlendi
- Cari İşlemlerine Cek-Senet ve Banka eklendi
- Banka işlemlerine Genel gelir ve genel gider eklendi
- Banka Havale/EFT sil hata giderildi
- Fatura işlemlerinde Genel ve Durum Sorguda bulunan hata giderildi
- Çek-Senet işlemlerinde Genel Sorguda bulunan hata giderildi
- Cari,Banka,Kasa işlemlerinde silme ve düzeltme işleminden sonra sonra toplama işlemi düzeltildi
- Tüm işlem kod sahaları 15 karakterden 25 karaktere çıkarıldı
- Yeni Office 2007 tema eklendi


EXAPlus Sürüm 2.0

- Fatura (Ödeme / Tahsil) de otomatik Çek-Senet günleri düzeltildi
- Fatura,İrsaliye,Stok,Teklif ve Sipariş te stok girişleri düzeltildi
- Fatura,İrsaliye,Stok,Teklif ve Sipariş te parasal girişler düzeltildi
- Fatura çıktısında yazi ile yazılan genel toplam düzeltildi
- İrsaliye çıktısında yazi ile yazılan genel toplam düzeltildi
- Fatura çıktılarına KDV matrahları eklendi
- İrsaliye çıktılarına KDV matrahları eklendi
- Fatura çıktılarına Stok Kodu eklendi
- İrsaliye çıktılarına Stok Kodu eklendi
- Demo Versiyon maksimum 10 kayıttan 30 kayıta çıkarıldı
- Fatura,İrsaliye,Stok,Teklif ve Sipariş çıktıları yenilendi
- Cari Kart, Stok Kart, Banka Kart ve Kasa Kart sorgu ekranlarına "Yeni Kart Ekle" butonu ve özelliği eklendi
- Ayarlara Kart Sorgulama eklendi
- Tüm raporlar yeniden tasarlandı

Bizi tercih eden kullanıcılarımız...

Destek Hattı +90 ( 212 ) 854 10 93